Pravidlá poskytovania refundácií

Členský príspevok na cvičenie môže byť jedno rázový alebo vo forme individuálneho príspevku, ktorý  sa eviduje ako kredit člena. Príspevky sú určené na fungovanie a napĺňanie stanov Yogitch o.z. príspevky sú nevratné, neprenosné ale bez časového obmedzenia vyčerpania, okrem darčekových poukazov.