Podmienky poskytovania služby

FPodmienky poskytovania služby

Členské príspevky

Ako fungujú členské príspevky?

Členský príspevok na cvičenie môže byť jedno rázový alebo vo forme individuálneho príspevku, ktorý  sa eviduje ako kredit člena. Príspevky sú určené na fungovanie a napĺňanie stanov Yogitch o.z. príspevky sú nevratné, neprenosné ale bez časového obmedzenia vyčerpania.